Əsas Səhifə --- Elmi mövzular

Meymun və insan genomunun 99 % oxşarlıq təşkil etdiyi və bunun təkamül nəzəriyyəsini sübut etdiyi iddiası nə üçün doğru deyil?...

******** ********

********