Əsas Səhifə --- İmani mövzular

Münafiqlər cəhd etmək -yəni İslam əxlaqının hakim olması üçün fikri mübarizə aparmaq- istəmirlər...

******** ********

********