Əsas Səhifə --- Allahın İsimləri

Müvəffi (Əhdini yerinə yetirən, tam verən, ödəyən)...

******** ********

********