Əsas Səhifə --- Allahın İsimləri

Müyəssir - Xeyirdə və şərdə qulunun yolunu asanlaşdıran, dində asanlıq verən...

******** ********

********