Əsas Səhifə --- Allahın İsimləri

Xaliq - Hər şeyin varlığını və varlığı boyunca görüb-keçirəcəyi halları...

******** ********

********