Əsas Səhifə --- Allahın İsimləri

Zülcəlal-İ Vəl İkram - Həm böyüklük sahibi, həm kərəm və ikram sahibi olan...

******** ********

********